Ceník jízdního pro sezónu 2022/2023

Platné pro vleky Kitzbíl (A1), Dětský vlek (A2)

Typ Jízdenky

Dospělý

Dítě

1 den

300

200

Dopolední (9:00-13:00)

250

150

Odpolední (12:00-16:00)

250

150

Platné pouze pro vlek Kitzbíl (A1)

Typ Jízdenky

Dospělý

Dítě

100 bodů*

300

300

2 hodiny

200

100

* Odečet bodů za jednotlivou jízdu = 10bodů, bodové jízdné je přenosné na jiné osoby a platí i následující dny.

Platné pouze pro Dětský vlek (A2)

Typ Jízdenky

Dospělý

Dítě

Dětský vlek 1 den

100

100


V případě zakoupení celodenního jízdného na dětský vlek (A2), je možnost o tuto cenu ponížit cenu celodenního jízdného pro oba vleky (A1 + A2).

Nárok na lístek „Dítě“ mají děti ve věku do 11,99 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz pojištěnce anebo jiný doklad prokazující věk dítěte.

Lyžařské vleky jsou v provozu v případě dobrých sněhových podmínek SO, NE, dnech pracovního volna a pracovního klidu od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Všechny typy časových jízdenek jsou nepřenosné, při zneužití bude jízdenka odebrána bez náhrady. Prostor turniketů je monitorován. Při použití karty neoprávněnou osobou bude skipas bez náhrady odebrán nebo zablokován.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat přepravní řád, umístěný na pokladnách a přepravních zařízeních v areálu. Zároveň jsou návštěvníci povinni dodržovat veškeré podmínky a nařízení vydávaná orgány státní správy.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a areál si vyhrazuje právo na jejich změnu.