Ceník Jízdného 2021/2022

Typ Jízdenky

Dospělý

Dítě

1 den

300

200

Dopolední (9:00-12:00)

250

150

Odpolední (12:00-16:00)

250

150

Dětský vlek 1 den

100

100

Nárok na lístek „Dítě“ mají děti ve věku do 14,99 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz pojištěnce anebo jiný doklad prokazující věk dítěte.

Lyžařské vleky jsou v provozu v případě dobrých sněhových podmínek ve dnech pracovního volna a pracovního klidu od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Všechny typy jízdenek jsou nepřenosné, při zneužití bude jízdenka odebrána bez náhrady. Prostor turniketů je monitorován. Při použití karty neoprávněnou osobou bude skipas bez náhrady odebrán nebo zablokován.

Návštěvníci jsou povinni dodržovat přepravní řád, umístěný na pokladnách a přepravních zařízeních v areálu. Zároveň jsou návštěvníci povinni dodržovat veškeré podmínky a nařízení vydávaná orgány státní správy.

Ceny jsou uvedeny v českých korunách a areál si vyhrazuje právo na jejich změnu.