82km z Hořeních Pasek

Dětská trasa z „Kuřích Vod“ 46km

Sraz v 9:30 v Kuřivodech za OU

Cyklistice zdar! Laktát!!